Contacte

Per telèfon:
Crida'ns al 961 820 000.
Fax: 961 820 001.

Per correu electrònic:
Ompli el següent formulari i envia'ns la teua consulta.

Adreça:
Parque Tecnológico
C/ Albert Einstein, 1
46980 Paterna · Valencia

Com arrivar
Nom*
Cognoms*
Email*
Telèfon*
Assumpte*
Missatge*
<span>Espa&#241;ol</span><span>English</span><span>Valenci&#224;</span><span>中文</span>
CONTACTE

Avís legal

La web d'ITENE ofereix informació sobre les activitats, productes i servicis (propis i/o de terceres parts col·laboradores), facilita l'accés a ells, i en el seu cas, contractació d'activitats i/o serveis. 

ITENE és propietari del copyright sobre les imatges, textos, gràfics, animacions o qualsevol altre contingut o materials d'aquesta web, o té els permisos necessaris per utilitzar-les. 
Qualsevol reproducció, distribució, publicació, disponibilitat o processament, o qualsevol altra manera d'explotació de tot o part d’aquests continguts o elements, realitzat baix qualsevol manera o baix qualsevol mitjà, requereix el consentiment previ i per escrit de ITC. 

L'accés a la pàgina web d'ITENE implica l'acceptació d'aquestes condicions d'ús, i si vostè no està d'acord amb ells, no ha d’accedir a la pàgina o utilitzar els serveis prestats a través d'ella. 

Les condicions d'accés i ús d'aquest espai web es regirà pels principis de la legalitat i bona fe, comprometent-se el usuari a utilitzar l'espai web i la informació o els serveis prestats de conformitat amb la llei, la moral, les bones costums i l'ordre públic. 

El propòsit d'aquesta pàgina és difondre informació sobre ITENE, assumint que el seu contingut no té cap vincle legal. 

Drets de Propietat Intel·lectual e Industrial

L’espai web d’ITENE, els seus continguts i drets de Propietat Intel·lectual, la programació i el disseny es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant prohibida la seua producció, comunicació, divulgació i distribució que es trobe amb la preceptiva autorització.

Igualment, tots els signes distintius que apareixen en aquest espai web son titularitat d’ITENE, i es troben devedament registrats, quedant prohibida la seua reproducció o distribució baix ningú mitjà, sense la deguda, prèvia i expressa autorització del seu titular.

ITENE podrà realitzar modificacions al contingut d’aquest espai web sense previ avís, tant en allò referent a la informació dels seus servicis, segon vaja ampliant i millorant la seua oferta, com en relació a qualsevol altre element que forma part del mateix.

Enllaços

Els enllaços i continguts de pàgines web de tercers a les que es poden accedir des d’aquest espai web, no son responsabilitat d’ITENE, no podent garantir que siguin exactes en el moment d’accés a l’usuari..

Responsabilitat

En ningú cas ITENE serà responsable de la producció de qualsevol tipus de dany que els usuaris o terceres persones puguin ocasionar en l’espai web.

ITENE es reserva el dret d'interrompre l’accés a la web, així com la prestació de qualsevol o de tots els servicis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja siga per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errades de subministri elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per conèixer de qualsevol controvèrsia o litigi seran competents els Tribunals de València, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre fur.

Confidencialitat de les dades

ITENE es comprometeix a respectar la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportats pels visitants d’aquest espai web en aplicació en lo disposat en 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.